Bierzmowanie

Zapraszamy młodzież – w szczególności kandydatów 

na DROGĘ ŚWIATŁA 

7 maja 2021

o godz. 21 – ej

(warto przynieść świece)

GRUPY I ANIMATORZY – przygotowania do SAKRAMENTU BIERZMOWANIA w 2020 r.

klasa 8A SP Jaczów – Animator Aneta Kantowicz

klasa 8B SP Jaczów – Animator Joanna Pawłowska 

Kandydaci z grupy Pani Joanny (klasa 8B SP Jaczów) w dniu 19 stycznia po mszy św. o godz. 17-tej odbędzie się spotkanie kandydatów w sali św. Floriana.  

klasa 8A SP Jerzmanowa – Animator Paweł Kantowicz

klasa 8B SP Jerzmanowa – Animator Grażyna Wyrwas

kandydaci ze szkół spoza Jaczowa i Jerzmanowej – Animator Paulina Miterka

kandydaci ze szkół spoza Jaczowa i Jerzmanowej – Animator Maciej Junke

Kandydaci systematycznie uczestniczą w niedzielnych Mszach Św.:

1) w kościele w Jerzmanowej o godz. 13.30, a w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 17.00 w kościele w Jaczowie

2) w kościele w Jaczowie o godz. 17.00.

 

 Temat: Bierzmowanie

Informacje do podania: Imię, nazwisko, data urodzenia, szkoła, miejsce chrztu (potrzebne zaświadczenie z parafii, gdzie kandydat był chrzczony, kandydaci ochrzczeni w naszej parafii nie potrzebują zaświadczenia), telefon kontaktowy oraz dodatkowo miejscowość, gdzie kandydat będzie uczestniczył w spotkaniach grupy domowej.

Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.

Nazwa sakramentu pochodzi od łacińskiego słowa confirmatio, które oznacza potwierdzenie. Etymologia polskiego słowa pochodzi od staropolskiego słowa bierzmo, które oznacza belkę podtrzymującą strop domu. Sakrament bierzmowania jest więc sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie w wierze.

W obrzędzie bierzmowania najważniejszym znakiem jest namaszczenie krzyżmem, które jest pieczęcią Ducha Świętego. Chrześcijanin przyjmujący ten sakrament decyduje się na całkowitą przynależność do Chrystusa i oddanie się na Jego służbę. To znamię Ducha jest także znakiem obietnicy Bożej opieki.

Skutkiem sakramentu jest specjalne wylanie Ducha Świętego. Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej. Ściślej jednoczy z Chrystusem, pomnaża dary Ducha Świętego, umacnia więź z Kościołem oraz udziela specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Znamię tego sakramentu, podobnie jak chrztu, jest niezacieralne.

 
 
 
Kartka kandydata do bierzmowania oraz formuła do nauczenia na pamięć poniżej:
Kartkę należy wydrukować, wypełnić  i oddać animatorom.
 

Tekst do nauczenia na pamięć:

Szafarz sakramentu: Drodzy Bracia i Siostry, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Wszyscy:  Amen.

 

ANIMATORZY PRZYPOMINAJĄ: przed uroczystością przyjęcia Sakramentu Bierzmowania konieczne jest dostarczenie AKTU CHRZTU

Sakrament Bierzmowania zostanie w tym roku udzielony w dniu ……

Miejsce udzielenia sakramentu: ……

Godzina: …..

Szafarz sakramentu: ks. bp…

Ustalona składka: …..