Bierzmowanie

BIERZMOWANIE odbędzie się w dniu 23 października 2022, w dniu odpustu parafialnego w godzinach popołudniowych

 

Kandydaci systematycznie uczestniczą w niedzielnych Mszach Św. oraz w nabożeństwach według kalendarza do wydrukowania poniżej.

1) w kościele w Jerzmanowej o godz. 9.30, (pan Zbyszek, szafarz pomoże przygotować się do czytań), a w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 17.00 w kościele w Jaczowie

2) w kościele w Jaczowie o godz. 17.00.

Kandydaci uczestniczą w Eucharystii lub w nabożeństwie w dniach wskazanych w kalendarzu poniżej. Należy prosić o potwierdzenie obecności w tym kościele, gdzie kandydat będzie uczestniczył (podpis księdza, naklejka, itp.)

KALENDARZ DO WYDRUKU TUTAJ

 

ANIMATORZY PRZYPOMINAJĄ: przed uroczystością przyjęcia Sakramentu Bierzmowania konieczne jest dostarczenie AKTU CHRZTU

 

Informacje, które należy podać animatorowi: Imię, nazwisko, data urodzenia, szkoła, miejsce chrztu (potrzebne zaświadczenie z parafii, gdzie kandydat był chrzczony, kandydaci ochrzczeni w naszej parafii nie potrzebują zaświadczenia), telefon kontaktowy oraz dodatkowo miejscowość, gdzie kandydat będzie uczestniczył w spotkaniach grupy domowej.

GRUPY I ANIMATORZY – przygotowania do SAKRAMENTU BIERZMOWANIA w 2021/2022 r.

Klasa  8A i i 8B SP Jaczów – Animator Paweł Kantowicz

Klasa 8A i 8B SP Jerzmanowa – Animator Grażyna Wyrwas

Klasa 8C SP Jerzmanowa – Animator Zbigniew Malinowski

kandydaci  ze starszych roczników i spoza parafii – Animator Katarzyna Mońka tel. 500032801

Ważne informacje

Czym jest sakrament bierzmowania?

Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.Nazwa sakramentu pochodzi od łacińskiego słowa confirmatio, które oznacza potwierdzenie. Etymologia polskiego słowa pochodzi od staropolskiego słowa bierzmo, które oznacza belkę podtrzymującą strop domu. Sakrament bierzmowania jest więc sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie w wierze.

W obrzędzie bierzmowania najważniejszym znakiem jest namaszczenie krzyżmem, które jest pieczęcią Ducha Świętego. Chrześcijanin przyjmujący ten sakrament decyduje się na całkowitą przynależność do Chrystusa i oddanie się na Jego służbę. To znamię Ducha jest także znakiem obietnicy Bożej opieki.

Skutkiem sakramentu jest specjalne wylanie Ducha Świętego. Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej. Ściślej jednoczy z Chrystusem, pomnaża dary Ducha Świętego, umacnia więź z Kościołem oraz udziela specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Znamię tego sakramentu, podobnie jak chrztu, jest niezacieralne.

 

 

 

Kartka kandydata do bierzmowania do oddania w ostatnich dniach przygotowania oraz formuła do nauczenia na pamięć poniżej:

Kartkę należy wydrukować, wypełnić  i oddać animatorom.

 Tekst do nauczenia na pamięć:

Szafarz sakramentu: Drodzy Bracia i Siostry, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Wszyscy:  Amen.

 
Sakrament Bierzmowania zostanie w tym roku udzielony w dniu ……

Miejsce udzielenia sakramentu: ……

Godzina: …..

Szafarz sakramentu: ks. bp…

Ustalona składka: …..