Bierzmowanie

Ogłoszenia dla kandydatów do Bierzmowania oraz rodziców.

rok szkolny 2017/2018

 

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE Z RODZICAMI W OSTATNIĄ NIEDZIELĘ, 31 GRUDNIA, W JACZOWIE.

W TYM ROKU SZKOLNYM PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE OBEJMUJE

KLASY 2 i 3 GIMNAZJUM

INDEKSY DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA OTRZYMUJĄ WYŁĄCZNIE KLASY SIÓDME!

 

Zapraszamy wszystkich kandydatów do systematycznego uczestnictwa w niedzielnych Mszach świętych o godzinie 17:00 w Jaczowie.

 

Spotkania z rodzicami młodzieży odbywają się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy o godzinie 17:00.

Spotkania kandydatów do bierzmowania w grupach domowych zostaną podane wkrótce.

8 października na Mszy św. kandydaci z klas 7 otrzymali indeksy do Bierzmowania. Kandydaci z klas 7 nie zapisują się do grup domowych, a jedynie uczestniczą w różnorakich nabożeństwach zgodnie z rytmem roku liturgicznego oraz we Mszy Św. dedykowanej dla Bierzmowanych w każda niedzielę w Jaczowie o godzinie 17:00.

 

Adres do zapisów: kzmonka@master.pl

Temat: Bierzmowanie

Informacje do podania: Imię, nazwisko, data urodzenia, szkoła, miejsce chrztu (potrzebne zaświadczenie z parafii, gdzie kandydat był chrzczony, kandydaci ochrzczeni w naszej parafii nie potrzebują zaświadczenia), telefon kontaktowy oraz dodatkowo miejscowość, gdzie kandydat będzie uczestniczył w spotkaniach grupy domowej.

PONIŻEJ GRUPY ORAZ MIEJSCA SPOTKAŃ Z ANIMATORAMI:

 

Jaczów  gr.1
Bielska Julia
Bak Julia
Dublij Roksana
Gumienna Małgorzata
Kuczyńska Julia
Przebięda Aleksandra
 Tłuczek  Dominik
Musielak Maria
Marcinkowska Wiktoria
Joniec Aleksandra
Lichwa Gabriela
Kuta Aleksandra
Bębenek Klaudia
Musielak Maria
Kontraktewicz Aleksandra
Smyk Martyna
Jakubowski Dominik
Mańkowski Hubert
Szulc Krzysztof
Wdowiak Bartosz
 Krupa  Kacper
Bachta Wiktor
Cieślak Szymon
Molęcki Jakub
Popiwczuk Bartosz

 

Jaczów  gr. 2
Grzechnik Aleksandra
Kontraktewicz Kinga
Perdak Natalia
Babula Klaudia
Raczkowski Marcin

 

Jaczów gr.3
Woźniak Patrycja
Gwazdacz Grzegorz
Konopacka Natalia
Konopacka Patrycja
Łojek Kinga
Walendowski Jakub
Buczyński Cezary
Bochanysz Miłosz
Suchocki Patryk
Woźnica Gracjan
Chudzik Mateusz
Urbaniak Oliwia
Hara Laura
Makara Antoni
Zibrow Magdalena
Czerniawska Zosia
Olejnik Michalina
Gizicki Mateusz
Szablewska Nadia
Prokop Wiktoria

 

Jerzmanowa  gr. 4
Bartoszek Karolina
Gaworczak Laura
Sarbinowska Paulina
Sikora Julia
 Adamowicz  Izabela
Janiczek Oliwia
Załudzka Julia
Saja Julia
Chodorowska Jagoda
Szymański Filip
Lasota Aleksander
Białek Wiktoria
Janusz Agata
Mikinik Kacper
Piórkowski Kacper
Wojno Aleksandra
Zarubajko Julia
Karolonek Patryk
Cwirko Iga
Siennicka Julia
Popek Patryk

 

Jerzmanowa  gr.5
Milarczyk Patrycja
Jaworek Katarzyna
Majka Julia
Mikuś Małgorzata
Młodawska Milena
Paklet Wiktoria
Żak Anna
 Dąbrówny  Karolina
Somerska Wiktoria
Goś Jan
Słomińska Nikola
Matuszkiewicz Martyna
Zachoszcz Marcel
Kozłowska Dominika
Sikorski Borys
Zalewski Łukasz

 

Jerzmanowa gr.6
Krajewski Radosław
Ciesielski Jakub
Danielewski Maksymilian
Gajdosz Krzysztof
Malecki Mariusz
Krajewski Radosław
Paździorny Dominik
Ruszowice – Maciej Junke
Bogus Agnieszka
 Lizurej  Olga
Białas Zuzanna
Iwanowska Amelia
Łopińska Małgorzata
Włodarczyk Michał

 

Wszelkie uwagi do wiadomości na stronie proszę przekazywać również na powyższy adres z tematem: Bierzmowanie.

Telefon -> tylko wiadomości sms: 500 032 801 

PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY TE OSOBY, KTÓRE NIE ZNALAZŁY SIĘ NA LIŚCIE.

WSZYSTKIE DANE KANDYDATA: WIADOMOŚĆ SMS POD NUMEREM: 500 032 801

Mail: w temacie NALEŻY PODAĆ tylko hasło: BIERZMOWANIE

 

 

Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.

Nazwa sakramentu pochodzi od łacińskiego słowa confirmatio, które oznacza potwierdzenie. Etymologia polskiego słowa pochodzi od staropolskiego słowa bierzmo, które oznacza belkę podtrzymującą strop domu. Sakrament bierzmowania jest więc sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie w wierze.

W obrzędzie bierzmowania najważniejszym znakiem jest namaszczenie krzyżmem, które jest pieczęcią Ducha Świętego. Chrześcijanin przyjmujący ten sakrament decyduje się na całkowitą przynależność do Chrystusa i oddanie się na Jego służbę. To znamię Ducha jest także znakiem obietnicy Bożej opieki.

Skutkiem sakramentu jest specjalne wylanie Ducha Świętego. Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej. Ściślej jednoczy z Chrystusem, pomnaża dary Ducha Świętego, umacnia więź z Kościołem oraz udziela specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Znamię tego sakramentu, podobnie jak chrztu, jest niezacieralne.

 
 
 
Kartka kandydata do bierzmowania oraz formuła do nauczenia na pamięć poniżej:
Kartkę należy wydrukować, wypełnić  i oddać animatorom.
 

Tekst do nauczenia na pamięć:

Szafarz sakramentu: Drodzy Bracia i Siostry, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Wszyscy:  Amen.

 

ANIMATORZY PRZYPOMINAJĄ: przed uroczystością przyjęcia Sakramentu Bierzmowania konieczne jest dostarczenie AKTU CHRZTU

Sakrament Bierzmowania zostanie w tym roku udzielony w dniu ……

Miejsce udzielenia sakramentu: ……

Godzina: …..

Szafarz sakramentu: ks. bp…

Ustalona składka: …..