Bierzmowanie

B i e r z m o w a n i e

27 sierpnia 2021r.

Kandydaci systematycznie uczestniczą w niedzielnych Mszach Św.:

1) w kościele w Jerzmanowej o godz. 13.30, a w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 17.00 w kościele w Jaczowie

2) w kościele w Jaczowie o godz. 17.00.


ZAPRASZAMY KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA DO UDZIAŁU W SPOTKANIACH Z OJCEM KORDIANEM W TERMINIE

23-28 SIERPNIA W JACZOWIE I INNYCH MIEJSCOWOŚCIACH NASZEJ PARAFII. BLIŻSZE INFORMACJE U ANIMATORÓW. WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA PLAKATACH —> TUTAJ

 

 

GRUPY I ANIMATORZY – przygotowania do SAKRAMENTU BIERZMOWANIA w 2020/2021 r.

Klasa I szkoła ponadpodstawowa (poprzednio klasa 8A SP Jaczów) – Animator Aneta Kantowicz

Klasa I szkoła ponadpodstawowa ( poprzednio klasa 8B SP Jaczów) – Animator Joanna Pawłowska 

Klasa I szkoła ponadpodstawowa ( poprzednio klasa 8A SP Jerzmanowa) – Animator Paweł Kantowicz

Klasa I szkoła ponadpodstawowa ( poprzednio klasa 8B SP Jerzmanowa) – Animator Grażyna Wyrwas

kandydaci ze szkół spoza Jaczowa i Jerzmanowej – Animator Paulina Miterka

obecna klasa 8 SP Jaczów- rok szkolny 2020/2021- animator Aneta Kantowicz, Paulina Miterka

obecna klasa 8A SP Jerzmanowa- rok szkolny 2020/2021- animator Paweł Kantowicz

obecna klasa 8B SP Jerzmanowa- rok szkolny 2020/2021- animator Grażyna WyrwasWażne informacje

Czym jest sakrament bierzmowania?

Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.Nazwa sakramentu pochodzi od łacińskiego słowa confirmatio, które oznacza potwierdzenie. Etymologia polskiego słowa pochodzi od staropolskiego słowa bierzmo, które oznacza belkę podtrzymującą strop domu. Sakrament bierzmowania jest więc sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie w wierze.

W obrzędzie bierzmowania najważniejszym znakiem jest namaszczenie krzyżmem, które jest pieczęcią Ducha Świętego. Chrześcijanin przyjmujący ten sakrament decyduje się na całkowitą przynależność do Chrystusa i oddanie się na Jego służbę. To znamię Ducha jest także znakiem obietnicy Bożej opieki.

Skutkiem sakramentu jest specjalne wylanie Ducha Świętego. Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej. Ściślej jednoczy z Chrystusem, pomnaża dary Ducha Świętego, umacnia więź z Kościołem oraz udziela specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Znamię tego sakramentu, podobnie jak chrztu, jest niezacieralne.

Informacje, które należy podać animatorowi: Imię, nazwisko, data urodzenia, szkoła, miejsce chrztu (potrzebne zaświadczenie z parafii, gdzie kandydat był chrzczony, kandydaci ochrzczeni w naszej parafii nie potrzebują zaświadczenia), telefon kontaktowy oraz dodatkowo miejscowość, gdzie kandydat będzie uczestniczył w spotkaniach grupy domowej.

ANIMATORZY PRZYPOMINAJĄ: przed uroczystością przyjęcia Sakramentu Bierzmowania konieczne jest dostarczenie AKTU CHRZTU

 

 

 

Kartka kandydata do bierzmowania oraz formuła do nauczenia na pamięć poniżej:

Kartkę należy wydrukować, wypełnić  i oddać animatorom.

 Tekst do nauczenia na pamięć:

Szafarz sakramentu: Drodzy Bracia i Siostry, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Wszyscy:  Amen.

 
Sakrament Bierzmowania zostanie w tym roku udzielony w dniu ……

Miejsce udzielenia sakramentu: ……

Godzina: …..

Szafarz sakramentu: ks. bp…

Ustalona składka: …..