Bierzmowanie

Ogłoszenia dla kandydatów do Bierzmowania

oraz ich rodziców.

Obowiązkowa spowiedź, próba oraz Eucharystia dla kandydatów w dn. 11 czerwca br. o godz. 17.00 w Grodowcu – Sanktuarium Matki Bożej.
Sakrament bierzmowania zostanie udzielony w dn. 13 czerwca br. także w Sanktuarium Matki Bożej w Grodowcu o godz. 19.00.
Kandydaci przybywają do Grodowca w tym dniu (13 czerwca) o godz. 18.30.
Zarówno w dn. 11 i 13 czerwca kandydaci w przybywają do Grodowca własnym transportem. Przypominamy o konieczności dostarczenia do animatorów świadectw chrztu św. kandydatom, którzy przyjęli ten sakrament w innej parafii.

Uroczystość Sakramentu Bierzmowania

„Niech zstąpi Duch Twój”

Grodowiec, środa, 13 czerwca 2018 r. godzina 18:30

 

18:30 Oczekiwanie w Sanktuarium grodowieckim na Mszę świętą oraz przyjazd księdza Biskupa (pieśni: Sekwencja do Ducha Św., Z dalekiej Fatimy, Gdy schodzimy się, Niechaj zstąpi Duch Twój, Przyjdź jak deszcz)
19:00 Rozpoczęcie Mszy św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Pawła Sochy

Wejście: Z dalekiej Fatimy (organistka)

a)     przywitanie ks. Biskupa (parafia pw. św. Maksymiliana)

Panie zmiłuj się (diakonia)

b)    Liturgia Słowa

I czyt. (z Dziejów Apostolskich o zesłaniu Ducha Świętego – parafia pw. św. Maksymiliana)

Psalm (Diakonia z parafii Jaczów)

Ewangelia

Dialog z Biskupem i przedstawienie kandydatów do Bierzmowania

Homilia

Liturgia Sakramentu Bierzmowania

(cisza-kilka osób mówi do mikrofonu)

(śpiew Diakonii Muzycznej z Jaczowa)

– Swojego Ducha Panie wylej na nas dziś

– Ruah

– Duchu Święty pouczaj mnie

– Duchu Święty tchnienie Ojca

– Duchu ogniu, Duchu żarze

– Poruszaj się Duchu Święty w nas

– Święty, święty Pan

– Jezus mą miłością jest

– Jezu ufam Tobie

– Emmanuel

 

Modlitwa powszechna (parafia pw. św. Maksymiliana)
Ofiarowanie (pieśń Diakonia Muzyczna – Ty, co nie zwątpiłaś nigdy)
Święty, święty (diakonia)

Ojcze nasz (organistka)

Baranku Boży (diakonia)

Komunia

-Zróbcie mu miejsce (organistka)

Diakonia:

– Witaj pokarmie

– Zbliżam się w pokorze

– Chlebie najcichszy

– Jest jedno ciało

– Każdy spragniony

Uwielbienie

Podziękowanie i złożenie życzeń księdzu Biskupowi z okazji 60 rocznicy święceń kapłańskich (parafia Jaczów – rodzice, młodzież i ksiądz proboszcz)
Zakończenie (pieśń na wyjście)

Nasz Bój jest potężny w mocy swej

Maryjo Matko mojego wezwania

 

21:00 Apel Maryjny (prowadzi ks. Krzysztof; „Z dalekiej Fatimy” -organistka)

Rozważania – parafia św. Maksymiliana

Śpiewy i różaniec – Diakonia Muzyczna)

Agapa, przeniesienie się ze sprzętem

Procesja

 

 

 

ZOSTAŁY USTALONE NOWE GRUPY ZE WZGLĘDU NA DYSPROPORCJE W PIERWOTNYM UKŁADZIE

 

GRUPY ZOSTAŁY ZATWIERDZONE I OBECNIE, WSZELKIE INFORMACJE BIEŻĄCE MOŻNA UZYSKAĆ WYŁĄCZNIE BEZPOŚREDNIO OD WASZYCH ANIMATORÓW GRUP DOMOWYCH.

 

W TYM ROKU SZKOLNYM PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE OBEJMUJE

KLASY 2 i 3 GIMNAZJUM

INDEKSY DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA OTRZYMUJĄ WYŁĄCZNIE KLASY SIÓDME!

 

Zapraszamy wszystkich kandydatów do systematycznego uczestnictwa w niedzielnych Mszach świętych o godzinie 17:00 w Jaczowie.

 

Spotkania z rodzicami młodzieży odbywają się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy o godzinie 17:00.

 

 

Temat: Bierzmowanie

Informacje do podania: Imię, nazwisko, data urodzenia, szkoła, miejsce chrztu (potrzebne zaświadczenie z parafii, gdzie kandydat był chrzczony, kandydaci ochrzczeni w naszej parafii nie potrzebują zaświadczenia), telefon kontaktowy oraz dodatkowo miejscowość, gdzie kandydat będzie uczestniczył w spotkaniach grupy domowej.

 

 

 

Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.

Nazwa sakramentu pochodzi od łacińskiego słowa confirmatio, które oznacza potwierdzenie. Etymologia polskiego słowa pochodzi od staropolskiego słowa bierzmo, które oznacza belkę podtrzymującą strop domu. Sakrament bierzmowania jest więc sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie w wierze.

W obrzędzie bierzmowania najważniejszym znakiem jest namaszczenie krzyżmem, które jest pieczęcią Ducha Świętego. Chrześcijanin przyjmujący ten sakrament decyduje się na całkowitą przynależność do Chrystusa i oddanie się na Jego służbę. To znamię Ducha jest także znakiem obietnicy Bożej opieki.

Skutkiem sakramentu jest specjalne wylanie Ducha Świętego. Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej. Ściślej jednoczy z Chrystusem, pomnaża dary Ducha Świętego, umacnia więź z Kościołem oraz udziela specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Znamię tego sakramentu, podobnie jak chrztu, jest niezacieralne.

 
 
 
Kartka kandydata do bierzmowania oraz formuła do nauczenia na pamięć poniżej:
Kartkę należy wydrukować, wypełnić  i oddać animatorom.
 

Tekst do nauczenia na pamięć:

Szafarz sakramentu: Drodzy Bracia i Siostry, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Wszyscy:  Amen.

 

ANIMATORZY PRZYPOMINAJĄ: przed uroczystością przyjęcia Sakramentu Bierzmowania konieczne jest dostarczenie AKTU CHRZTU

Sakrament Bierzmowania zostanie w tym roku udzielony w dniu ……

Miejsce udzielenia sakramentu: ……

Godzina: …..

Szafarz sakramentu: ks. bp…

Ustalona składka: …..