Bierzmowanie

 

Wszelkie błędy i braki proszę zgłaszać sms-em do animatorów.

SPOTKANIE GRUPY p. JOANNY PAWŁOWSKIEJ: NIEDZIELA, 15 stycznia,

po Mszy św. o godz. 17:00 w sali św. Floriana

 

ROZPOCZYNAMY PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA W CZERWCU 2023 ROKU

Kandydaci systematycznie uczestniczą w niedzielnych Mszach Św. oraz w nabożeństwach.

1) w kościele w Jaczowie o godz. 17.00.

2) w kościele w Jerzmanowej o godzinie 13:30

3) w Ruszowicach o 10:45

W każdą ostatnią niedzielę miesiąca wszyscy spotykamy się na Mszy świętej w Jaczowie o godzinie 17:00

Tymczasowo do momentu ogłoszenia nazwisk animatorów (należy słuchać na ogłoszeniach podczas Mszy dla młodzieży) można dokonać zapisu poprzez dokument w chmurze – link poniżej (aby nie zgubić kogoś z listy, proszę od razu przesłać sms o treści “Kandydat 2023” na numer  telefonu animatorki, Joanny Pawłowskiej 601450683) :

—>>> OTWÓRZ TUTAJ (nie wszystkie funkcje działają na komórce, dlatego proszę wchodzić przez komputer)

 

ANIMATORZY PRZYPOMINAJĄ: przed uroczystością przyjęcia Sakramentu Bierzmowania konieczne jest dostarczenie AKTU CHRZTU (jeżeli kandydat był ochrzczony poza naszą parafią).

Informacje, które należy podać animatorowi: Imię, nazwisko, data urodzenia, szkoła, miejsce chrztu (potrzebne zaświadczenie z parafii, gdzie kandydat był chrzczony, kandydaci ochrzczeni w naszej parafii nie potrzebują zaświadczenia), telefon kontaktowy oraz dodatkowo miejscowość, gdzie kandydat będzie uczestniczył w spotkaniach grupy domowej.

kandydaci  ze starszych roczników i spoza parafii – tymczasowo: Katarzyna Mońka tel. 500032801

 

Ważne informacje

Czym jest sakrament bierzmowania?

Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.Nazwa sakramentu pochodzi od łacińskiego słowa confirmatio, które oznacza potwierdzenie. Etymologia polskiego słowa pochodzi od staropolskiego słowa bierzmo, które oznacza belkę podtrzymującą strop domu. Sakrament bierzmowania jest więc sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie w wierze.

W obrzędzie bierzmowania najważniejszym znakiem jest namaszczenie krzyżmem, które jest pieczęcią Ducha Świętego. Chrześcijanin przyjmujący ten sakrament decyduje się na całkowitą przynależność do Chrystusa i oddanie się na Jego służbę. To znamię Ducha jest także znakiem obietnicy Bożej opieki.

Skutkiem sakramentu jest specjalne wylanie Ducha Świętego. Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej. Ściślej jednoczy z Chrystusem, pomnaża dary Ducha Świętego, umacnia więź z Kościołem oraz udziela specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Znamię tego sakramentu, podobnie jak chrztu, jest niezacieralne.

 

 

 

Kartka kandydata do bierzmowania do oddania w ostatnich dniach przygotowania oraz formuła do nauczenia na pamięć poniżej:

Kartkę należy wydrukować, wypełnić  i oddać animatorom.

 Tekst do nauczenia na pamięć:

Szafarz sakramentu: Drodzy Bracia i Siostry, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Wszyscy:  Amen.

 
Sakrament Bierzmowania zostanie w tym roku udzielony w dniu ……

Miejsce udzielenia sakramentu: ……

Godzina: …..

Szafarz sakramentu: ks. bp…

Ustalona składka: …..