Bierzmowanie

Ogłoszenia dla kandydatów do Bierzmowania

oraz ich rodziców.

ZOSTAŁY USTALONE NOWE GRUPY ZE WZGLĘDU NA DYSPROPORCJE W PIERWOTNYM UKŁADZIE

 

GRUPY ZOSTAŁY ZATWIERDZONE I OBECNIE, WSZELKIE INFORMACJE BIEŻĄCE MOŻNA UZYSKAĆ WYŁĄCZNIE BEZPOŚREDNIO OD WASZYCH ANIMATORÓW GRUP DOMOWYCH.

 

W TYM ROKU SZKOLNYM PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE OBEJMUJE

KLASY 2 i 3 GIMNAZJUM

INDEKSY DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA OTRZYMUJĄ WYŁĄCZNIE KLASY SIÓDME!

 

Zapraszamy wszystkich kandydatów do systematycznego uczestnictwa w niedzielnych Mszach świętych o godzinie 17:00 w Jaczowie.

 

Spotkania z rodzicami młodzieży odbywają się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy o godzinie 17:00.

 

Adres do zapisów: kzmonka@master.pl

Temat: Bierzmowanie

Informacje do podania: Imię, nazwisko, data urodzenia, szkoła, miejsce chrztu (potrzebne zaświadczenie z parafii, gdzie kandydat był chrzczony, kandydaci ochrzczeni w naszej parafii nie potrzebują zaświadczenia), telefon kontaktowy oraz dodatkowo miejscowość, gdzie kandydat będzie uczestniczył w spotkaniach grupy domowej.

PONIŻEJ GRUPY ORAZ MIEJSCA SPOTKAŃ Z ANIMATORAMI:

 

JACZÓW GRUPA 1 – P. ANETA KANTOWICZ

 1. BIELSKA JULIA
 2. BAK JULIA
 3. DUBLIJ ROKSANA
 4. KUCZYŃSKA JULIA
 5. PRZEBIĘDA ALEKSANDRA
 6. KONTRAKTEWICZ ALEKSANDRA
 7. SMYK MARTYNA
 8. MAŃKOWSKI HUBERT
 9. KRUPA KACPER
 10. WOŹNIAK PATRYCJA
 11. KONOPACKA NATALIA
 12. ŁOJEK KINGA
 13. MAKARA ANTONI

 

JACZÓW GRUPA 2 – P. JOANNA PAWŁOWSKA

 1. BUCZYŃSKI CEZARY
 2. SUCHOCKI PATRYK
 3. WOŹNICA GRACJAN
 4. CIEŚLAK SZYMON
 5. MOLĘCKI JAKUB
 6. MUSIELAK MARIA
 7. MARCINKOWSKA WIKTORIA
 8. JONIEC ALEKSANDRA
 9. LICHWA GABRIELA
 10. KUTA ALEKSANDRA
 11. BĘBENEK KLAUDIA
 12. RACZKOWSKI MARCIN

 

 

JACZÓW GRUPA 3 – P. DOROTA GIZICKA

 1. GUMIENNA MAŁGORZATA
 2. GRZECHNIK ALEKSANDRA
 3. KONTRAKTEWICZ KINGA
 4. PERDAK NATALIA
 5. BABULA KLAUDIA
 6. GWAZDACZ GRZEGORZ
 7. KONOPACKA PATRYCJA
 8. OLEJNIK MICHALINA
 9. SZABLEWSKA NADIA
 10. PROKOP WIKTORIA
 11. HARA LAURA
 12. URBANIAK OLIWIA

 

 

JACZÓW GRUPA 4 – P. PALINA MITERKA

 

 1. JAKUBOWSKI DOMINIK
 2. SZULC KRZYSZTOF
 3. WDOWIAK BARTOSZ
 4. WIKTORIA SZCZEPANIAK
 5. WALENDOWSKI JAKUB
 6. BOCHANYSZ MIŁOSZ
 7. BACHTA WIKTOR
 8. POPIWCZUK BARTOSZ
 9. ZIBROW MAGDALENA
 10. CZERNIAWSKA ZOFIA
 11. GIZICKI MATEUSZ
 12. CHUDZIK MATEUSZ

 

 

JERZMANOWA GRUPA 4 – P. ALICJA LASOTA

 1. BARTOSZEK KAROLINA
 2. GAWORCZAK LAURA
 3. SARBINOWSKA KAROLINA
 4. SIKORA JULIA
 5. LASOTA ALEKSANDER
 6. BIAŁEK WIKTORIA
 7. JANUSZ AGATA
 8. MIKINIK KACPER
 9. PIÓRKOWSKI KACPER
 10. WOJNO ALEKSANDRA
 11. ZARUBAJKO JULIA
 12. KAROLONEK PATRYK
 13. ĆWIRKO IGA
 14. SIENNICKA JULIA
 15. POPEK PATRYK

JERZMANOWA GRUPA 5 – P. ANNA WOJNO

 1. ADAMOWICZ IZABELA
 2. MILARCZYK PATRYCJA
 3. JAWOREK KATARZYNA
 4. MAJKA JULIA
 5. MIKUŚ MAŁGORZATA
 6. MŁODAWSKA MILENA
 7. PAKIET WIKTORIA
 8. ŻAK ANNA
 9. SŁOMIŃSKA NIKOLA
 10. KOZŁOWSKA DOMINIKA
 11. SIKORSKI BORYS
 12. ZALEWSKI ŁUKASZ
 13. DĄBRÓWNY KAROLINA
 14. Bębenek Klaudia
 15. Aleksandra Poniedzielska,

 

 

JERZMANOWA GRUPA 6 – P. GRAŻYNA WYRWAS

 1. SAJA JULIA
 2. CHODOROWSKA JAGODA
 3. SZYMAŃSKI FILIP
 4. SOMERSKA WIKTORIA
 5. ZACHOSZCZ MARCEL
 6. KRAJEWSKI RADOSŁAW
 7. CIESIELSKI JAKUB
 8. DANIELEWSKI MAKSYMILIAN
 9. GAJDOSZ KRZYSZTOF
 10. MALECKI MARIUSZ
 11. PAŹDZIORNY DOMINIK
 12. ZAŁUDZKA JULIA
 13. JANICZEK OLIWIA
 14. JAN GOŚ
 15. MATUSZKIEWICZ MARTYNA

 

RUSZOWICE GRUPA 7 – P. MACIEJ JUNKE

 1. BOGUS AGNIESZKA
 2. BIAŁAS ZUZANNA
 3. IWANOWSKA AMELIA
 4. ŁOPIŃSKA MAŁGORZATA
 5. WŁODARCZYK MICHAŁ
 6. KRYSTIAN DOLIŃSKI

 

Wszelkie uwagi do wiadomości na stronie proszę przekazywać również na powyższy adres z tematem: Bierzmowanie.

Telefon -> tylko wiadomości sms: 500 032 801 

PROSZĘ O KONTAKT MAILOWY TE OSOBY, KTÓRE NIE ZNALAZŁY SIĘ NA LIŚCIE.

WSZYSTKIE DANE KANDYDATA: WIADOMOŚĆ SMS POD NUMEREM: 500 032 801

Mail: w temacie NALEŻY PODAĆ tylko hasło: BIERZMOWANIE

 

 

Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.

Nazwa sakramentu pochodzi od łacińskiego słowa confirmatio, które oznacza potwierdzenie. Etymologia polskiego słowa pochodzi od staropolskiego słowa bierzmo, które oznacza belkę podtrzymującą strop domu. Sakrament bierzmowania jest więc sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie w wierze.

W obrzędzie bierzmowania najważniejszym znakiem jest namaszczenie krzyżmem, które jest pieczęcią Ducha Świętego. Chrześcijanin przyjmujący ten sakrament decyduje się na całkowitą przynależność do Chrystusa i oddanie się na Jego służbę. To znamię Ducha jest także znakiem obietnicy Bożej opieki.

Skutkiem sakramentu jest specjalne wylanie Ducha Świętego. Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej. Ściślej jednoczy z Chrystusem, pomnaża dary Ducha Świętego, umacnia więź z Kościołem oraz udziela specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Znamię tego sakramentu, podobnie jak chrztu, jest niezacieralne.

 
 
 
Kartka kandydata do bierzmowania oraz formuła do nauczenia na pamięć poniżej:
Kartkę należy wydrukować, wypełnić  i oddać animatorom.
 

Tekst do nauczenia na pamięć:

Szafarz sakramentu: Drodzy Bracia i Siostry, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Wszyscy:  Amen.

 

ANIMATORZY PRZYPOMINAJĄ: przed uroczystością przyjęcia Sakramentu Bierzmowania konieczne jest dostarczenie AKTU CHRZTU

Sakrament Bierzmowania zostanie w tym roku udzielony w dniu ……

Miejsce udzielenia sakramentu: ……

Godzina: …..

Szafarz sakramentu: ks. bp…

Ustalona składka: …..