Bierzmowanie

BOŻE CIAŁO

Ołtarze Bierzmowanych na Boże Ciało przyozdobione będą zielenią, której ksiądz Proboszcz szuka, , żeby załatwić, ale na pewno potrzebujemy brzózki do obu miejscowości. Każdy tatuś niech czuje

się zaproszony do wypatrzenia, ścięcia i przywiezienia brzóz. 18:00 przy kościołach rodzice

i młodzież wspólnie gotowi do pomocy. Szczęść Boże!

SAKRAMENT BIERZMOWANIA ZAPLANOWANY ZOSTAŁ NA 23 CZERWCA 2019 r. W SMARDZOWIE

22 czerwca (sobota) godzina 18:00 rodzice umówili się na prace przygotowawcze w Smardzowie na boisku (namioty, stoły, ołtarz, …).

23 czerwcagodzina 13:00 Msza święta z udziałem ks. Biskupa, który udzieli Sakramentu Bierzmowania, także osobom niepełnosprawnym z terenu Głogowa.

Po Mszy św. Agapa – poczęstunek dla wszystkich obecnych.

Każdy, kto zechciałby włączyć się do pomocy, niech czuje się  zaproszony – zwłaszcza mężczyźni (konstrukcja zadaszenia, wszelkie sprzęty techniczne).

Rodzice młodzieży bierzmowanej przyjęli na siebie ugoszczenie ks. Biskupa, gości oraz grupy wychowawców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

Rodzice zatwierdzili składkę na koszty związane z Bierzmowaniem w wysokości 50 zł.

Zapraszamy wszystkich kandydatów do systematycznego uczestnictwa w niedzielnych Mszach świętych o godzinie 17:00 w Jaczowie.

 Temat: Bierzmowanie

Informacje do podania: Imię, nazwisko, data urodzenia, szkoła, miejsce chrztu (potrzebne zaświadczenie z parafii, gdzie kandydat był chrzczony, kandydaci ochrzczeni w naszej parafii nie potrzebują zaświadczenia), telefon kontaktowy oraz dodatkowo miejscowość, gdzie kandydat będzie uczestniczył w spotkaniach grupy domowej.

Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.

Nazwa sakramentu pochodzi od łacińskiego słowa confirmatio, które oznacza potwierdzenie. Etymologia polskiego słowa pochodzi od staropolskiego słowa bierzmo, które oznacza belkę podtrzymującą strop domu. Sakrament bierzmowania jest więc sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie w wierze.

W obrzędzie bierzmowania najważniejszym znakiem jest namaszczenie krzyżmem, które jest pieczęcią Ducha Świętego. Chrześcijanin przyjmujący ten sakrament decyduje się na całkowitą przynależność do Chrystusa i oddanie się na Jego służbę. To znamię Ducha jest także znakiem obietnicy Bożej opieki.

Skutkiem sakramentu jest specjalne wylanie Ducha Świętego. Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej. Ściślej jednoczy z Chrystusem, pomnaża dary Ducha Świętego, umacnia więź z Kościołem oraz udziela specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Znamię tego sakramentu, podobnie jak chrztu, jest niezacieralne.

 
 
 
Kartka kandydata do bierzmowania oraz formuła do nauczenia na pamięć poniżej:
Kartkę należy wydrukować, wypełnić  i oddać animatorom.
 

Tekst do nauczenia na pamięć:

Szafarz sakramentu: Drodzy Bracia i Siostry, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Wszyscy:  Amen.

 

ANIMATORZY PRZYPOMINAJĄ: przed uroczystością przyjęcia Sakramentu Bierzmowania konieczne jest dostarczenie AKTU CHRZTU

Sakrament Bierzmowania zostanie w tym roku udzielony w dniu ……

Miejsce udzielenia sakramentu: ……

Godzina: …..

Szafarz sakramentu: ks. bp…

Ustalona składka: …..