BOŻE CIAŁO 2022

“Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka!” J 14,27

 

JERZMANOWA                                                  godzina 8.00 

I     Ołtarz  (ul. Głogowska)

II    Ołtarz  (ul. Parkowa)

III   Ołtarz  (ul. Obiszowska)

IV   Ołtarz  (ul.Obiszowska/Lipowa)

JACZÓW – SMARDZÓW                                      godzina 11.00

I     Ołtarz   (ul. Główna)

II    Ołtarz   (ul. Smardzowska)

III   Ołtarz   (Smardzów)

IV   Ołtarz  (Smardzów)

RUSZOWICE                                                          godzina 14.00

I     Ołtarz  (ul.Tęczowa)

II    Ołtarz  (ul. Tęczowa)

III   Ołtarz  (ul. Tęczowa)

IV   Ołtarz (ul.  Tęczowa)

POTOCZEK – GAIKI                                               godzina 15.00

I     Ołtarz (Potoczek)

II    Ołtarz  (Potoczek)

III   Ołtarz (Gaiki)

IV   Ołtarz (Gaiki) 

W BOŻE CIAŁO DEKORUJEMY NASZE POSESJE BIAŁYMI FLAGAMI !!!