WIELKI POST 2020-INFORMACJE

Zapraszam do uczestnictwa w parafialnych rekolekcjach internetowych prowadzonych przez O.Wojciecha Jędrzejowskiego OP.

Msze św. w parafii sprawowane są w porządku tygodniowym i niedzielnym ( 5 osób).

W przyszłą NIEDZIELĘ PALMOWĄ będą pobłogosławione Palmy wielkanocne przygotowane w naszej parafii na cele charytatywne. Przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności, będzie można przy kościołach w Jaczowie i Jerzmanowej  odebrać je  do swoich domów (9.00 – 17.00). Ponadto będą do nabycia świece wielkanocne, które w tym roku szczególnym będą symbolizowały ŚWIATŁO CHRYSTUSA.

Bardzo dziękuję Parafialnemu Zespołowi Caritas za przygotowanie paczek żywnościowych, OSP za rozwiezienie do osób potrzebujących, Pani Annie Jędrzejczak za przekazanie 500 sztuk jaj kurzych.

Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.