KOLĘDA w Jaczowie

Poniedziałek(28.01.2019) ul. Szkolna, Polna

Wtorek(29.01.2019) ul.Działkowa, Kręta

Śoda(30..01.2019) ul. Łąkowa, Ruszowicka

Czwartek(31.01.2019) ul.Główna (od kościoła w stronę Smardzowskiej) oraz ul. Stroma i Łagodna

Piątek(01.02.2019) ul. Główna (od kościoła w stronę Tartacznej) oraz ul. Różana i Perłowa.