KORONKA NA ULICACH MIAST ŚWIATA

 

Zaproszenie na Koronkę na ulicach miast świata w 2018 r.
Od dziesięciu lat, 28 września o godzinie 15.00, w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny, czciciele Bożego Miłosierdzia spotykają się na chodnikach, rogach ulic i placach miasta, by uczcić Godzinę Miłosierdzia i prosić Boga w intencjach dla nich najważniejszych.
Są zaopatrzeni w plakat „Jezu, ufam Tobie”, obrazki i ulotki zapraszające do modlitwy
przypadkowych przechodniów. Wszystko trwa 10-15 minut. Ot, całe wydarzenie…
Na przestrzeni ostatnich lat w „Koronkę do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast świata” włączyli się wierni z kilkudziesięciu państw świata i setek miast i miasteczek w Polsce. Co roku otrzymujemy tysiące fotografii i wiele relacji (pisanych i filmowych) pokazujących żarliwą modlitwę na ulicy.
Jest to wielkie świadectwo wiary o Bożym Miłosierdziu , wspólne polskich i zagranicznych miast oraz parafii.
W 2014, 2015 i 2017 roku jednoczył się z nami i błogosławił nam papież Franciszek, którego także tym razem pokornie prosimy o błogosławieństwo i zjednoczenie z nami w tej wspólnej modlitwie.
W tym roku towarzyszą nam intencje:
1. Za kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przekazaną św. Faustynie: Powiedz moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu moim, o litości, jaką mam dla nich w sercu swoim. Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą. (Dz. 1521).
2. O pokój na świecie, zwłaszcza w krajach Bliskiego Wschodu, o powrót uchodźców
do ich ojczystych krajów i pomoc w odbudowie ich domów!
3. Za nasze kraje, miasta, nasze rodziny i nas samych.
W intencjach papieskich na wrzesień:
4. Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.
Naszą modlitwę Patronatem Honorowym objął i przedsięwzięciu błogosławi Arcybiskup Grzegorz Ryś, Metropolita Archidiecezji Łódzkiej.
Więcej informacji można uzyskać na naszej stronie www.iskra.info.pl
Zespół Iskra jako koordynator modlitwy na całym świecie prosi tylko o potwierdzenie chęci uczestnictwa w tej modlitwie – przesyłając e-mail na adres: iskra111@onet.eu
Z modlitewnym pozdrowieniem
o. Remigiusz Recław SJ z zespołem Iskra Bożego Miłosierdzia
w Polsce i we Włoszech
—————————————————————————————————————–
Polska, Włochy 2018 r.

ul. Sienkiewicza 60 www.iskra.info.pl
90-058 Łódź, Polska iskra111@onet.eu
tel. 694 292 093

Zespół ,,ISKRA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA’’
działający przy kościele Ojców Jezuitów
http://archidiecezja.lodz.pl/jezuici