Wspólnoty

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

Parafia jest wspólnotą wspólnot.
Jest miejscem, gdzie wzrastasz w powołaniu.
Jest wspólnotą miłosierdzia i jest misyjna.

 Tygodniowy/miesięczny rozkład nabożeństw i adoracji w parafii
(kościoły w Jaczowie i w Jerzmanowej)
 

Dzień Nabożeństwo // adoracja
1 Codziennie o godz. 18:00 Msza święta wieczorna
2 poniedziałek
3 wtorek Modlitwa w sprawach beznadziejnych – Litania do św. Judy Tadeusza
4 środa Nieustanna Nowenna do NMP
5 czwartek
od godz. 15:00 Jerzmanowa – adoracja w milczeniu
od godz. 17:00 Jaczów – adoracja Wspólnoty Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, Króla Królów i Pana Panów
5 piątek 18:30 – 19:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy
6 sobota
7 niedziela
Jaczów – Msza św. z udziałem dzieci:12:00 Spotkanie dzieci od godz. 11:30 – przygotowanie pieśni na Mszę św.
Jerzmanowa – Msza św. z udziałem dzieci:

13:00

Dwa razy w miesiącu dzieci przygotowują psalm i modlitwy wiernych
8 Pierwszy czwartek miesiąca Ochotnicy Cierpienia – spotkanie modlitewne – Ruszowice
9 Pierwszy piątek miesiąca Prosimy rodziców i dziadków o pomoc w przygotowaniu dzieci do regularnej spowiedzi
10 Pierwsza sobota miesiąca

godz. 8:00

Msza św., różaniec i nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca
11 Pierwsza niedziela  miesiąca Zmiana tajemnic żywego różańca
12 Ostatnia niedziela miesiąca Msza o 17:00 Uwielbienie prowadzone przez Wspólnotę uBOGAceni
13 Ostatnia niedziela miesiąca Jaczów 11:30 Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św.
14 Ostatnia niedziela miesiąca Jerzmanowa 13:00 Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św.
15 Ostatnia niedziela miesiąca Jaczów 17:00 Spotkanie rodziców młodzieży – kandydatów do Bierzmowania
16 Każdego 16 dnia miesiąca od godz. 15:00 Wspólnota Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, Króla Królów i Pana Panów – adoracja Najświętszego Sakramentu: modlitwa za parafię, za dzieci i młodzież przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II
17 1 raz w miesiącu Msza św. z udziałem zastępów ZHR dla harcerzy i ich rodziców
Październik – Różaniec święty
1 Codziennie przed wieczorną Mszą św.
2 Niedziela – Jaczów o godz. 7:30
3 Niedziela – Jerzmanowa o godz. 8:30
4 Różaniec z udziałem dzieci
Wtorek, środa – godz. 17:00 Jerzmanowa
Czwartek, piątek – 17:30 Jaczów
Nazwa wspólnoty // formacja Osoba do kontaktów Spotkania
1 “Drużyna różańcowa” – jesteśmy grupą dzieci w wieku 7-12 lat, które przez przyjaźń, wolontariat, zabawę i modlitwę różańcową chcą odkrywać, że JEZUS JEST DOBRY.

Zapraszamy na spotkania 2 razy w miesiącu.

Spotkania nawiązują do programu Oazy Dzieci Bożych.

p. Paulina Miterka Spotkania w 2. i 4. środę miesiąca o godz. 18:00 w sali św.

W roku szk. 2023/2024 przerwa wakacyjna w spotkaniach od 1.06 do 1.09
2 Ruch Rodzin Nazaretańskich – Członkowie Ruchu są wpatrzeni we wzór Świętej Rodziny z Nazaretu. Pragną oni naśladować jej świętość w codzienności przeżywanej z Bogiem i w braterskiej wspólnocie. Żyć duchowością Ruchu to dążyć do zjednoczenia z Chrystusem przez komunię z Maryją, przez życie sakramentalne, zwłaszcza umiłowanie Eucharystii, przez duchową pomoc kapłana, która może przybrać formę stałego spowiednictwa lub kierownictwa duchowego. Państwo Grzegorz i Dorota Giziccy Konferencje: poniedziałki (miejsce: kolegiata)

1 raz w tygodniu spotkania w grupach dzielenia

3 Wspólnota Uwielbienia uBOGAceni – Radosnym śpiewem i adorowaniem Jezusa obecnego podczas Mszy świętej oraz w Najświętszym Sakramencie pragniemy uczcić naszego Pana i Zbawiciela. Pani Aneta Kantowicz Każda ostatnia sobota miesiąca podczas – oprawa Mszy św. wieczornej oraz adoracja Najświętszego Sakramentu poprzez śpiew i modlitwę
4 Caritas parafii św. Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie i w Jerzmanowej Pani Bożena Ugrynowicz II wtorek miesiąca o godz. 20:00 (półgodzinne)
5 CROWN – kurs „Biblia o finansach” p. Maciej Junke Do ustalenia
6 Domowy Kościół (Gałąź rodzinna ruchu Światło-Życie) – jesteśmy gotowi założyć w naszej parafii nowy krąg Domowego Kościoła (Oaza Rodzin). Formacja odbywa się regularnie 1 raz w miesiącu w kręgach domowych (4-7 par małżeńskich) w domach małżonków. P. Zbigniew Mońka 1 raz w miesiącu wg ustaleń kręgów małżeństw
7 Apostolstwo Dobrej Śmierci – jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem. p. Elżbieta Majka
8 Centrum Ochotników Cierpienia – Cisi Pracownicy Krzyża zamierzają naśladować Chrystusa „powołanego i posłanego” przez Ojca (por. Hbr 10,5-10), by pełnić Jego wolę niesienia światu życia i zbawienia. Podejmują formację w ramach duszpasterstwa osób cierpiących, wyrażają gotowość w towarzyszeniu i opiece nad chorymi, starszymi wiekiem lub będącymi w jakiejkolwiek potrzebie kapłanami, na promowaniu i troszczeniu się o chorych i niepełnosprawnych a także w ramach opieki socjalno – zdrowotnej i opiekuńczo – rehabilitacyjnej. Otaczają modlitwą chorych, cierpiących i ich opiekunów. p. Maria Krupa

Ruszowice

I czwartek miesiąca

 

Grupy formacyjne i poradnictwo działające przy parafii (promowane w parafii):

Spotkania
1 Formacja Liturgicznej Służby Ołtarza Ks. proboszcz i  nadzwyczajni szafarze Komunii św. Po każdej Mszy św.
2 Poradnictwo dla narzeczonych p. Dorota Gizicka Do uzgodnienia
3 Harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Druh Mikołaj Sokalski tel. 694-457-977 Zbiórki regularne – sobota od godz. 12:00 POD KOŚCIOŁEM W JACZOWIE

Msze św.  z udziałem harcerzy odbywają się w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 17:00 /nie dotyczy okresów ferii zimowych i wakacji/