Komunia 2018/2019

 

WŁAŚNIE UCZYMY SIĘ:

 

1. Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa – link tutaj

3. Oświeć drogę mą – link tutaj

Oświeć drogę mą choćby na jeden krok
i nie pozwól mi w miejscu stać.
Ciągle czekam na cud, abyś nowe pragnienie
w moje serce wlał.

5. Przyjdź Jezu, przyjdź. Czekamy dziś – link tutaj

Przyjdź Jezu, przyjdź, czekamy dziś E A
Do naszych serce, do naszych dni / x2 cis H

Niech spłynie Twoja łaska i niech wypełni mnie A cis A cis
Bo nadszedł dzień, by cały świat poznał Cię. A cis H

Tyś Królem jest / x2 wołamy przyjdź / x2 A cis A H

 

8. Niech Ci błogosławi Pan – link tutaj

Niech ci błogosławi Pan

niechaj cię strzeże

niech rozjaśni oblicze swe nad tobą

i niech miłościw ci będzie

Niech ci błogosławi Pan

niechaj cię strzeże

niech obróci twarz swoją ku tobie

i niech da ci swój pokój
ref.

Niech ci błogosławi Pan

niech ci błogosławi Pan

niech ci błogosławi Pan

niech ci błogosławi Pan

9. Jeśli nie ja, jeśli nie Ty

Link do You tube jest tutaj:  https://www.youtube.com/watch?v=tfC1RuBBDz0

Nutki zamieszczone są tu: http://www.giszowiec.org/images/pdf/J/JesliNieJa.pdf

Jeśli nie ja, jeśli nie ty, D G A D
dziś nie będziemy Jezusa czcić h E A
Jeśli dziś nasz nie zabrzmi śpiew, D G Fis h
to kamienie wzniosą swój krzyk. G D h A D

Błogosławię Cię, Panie i Boże mój G A D G A D
Odbierz królewską cześć – G Fis h
Boś Ty godzien, by sławić Cię. G e A

Okazujesz swą moc, błogosławisz mój dzień
Przyjmij dziękczynną pieśń –
Boś Ty godzien, by sławić Cię.

 

2. Jest jedno Ciało – link tutaj

Jest jedno ciało, jest jeden Pan
Jednoczy nas w Duchu
Byśmy razem szli
Usta głoszą chwałę Mu
W ręku Słowa – Jego miecz
W moc odziani tak idziemy
Zdobywamy ziemie te

Ref: Jesteśmy ludem króla chwał
Jego świętym narodem
Wybranym pokoleniem
By objawiać Jego cześć
Jesteśmy ludem króla chwał

 

 

Śpiewaliśmy już:

2.  Jedyny Pan, prawdziwy Bóg – link tutaj

1. Ci, co zaufali Panu – link tutaj

2. Nasz Bój jest potężny – link tutaj

Nasz Bóg jest potężny w mocy swej, króluje nad nami dziś
Z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swej.

3. Należę do Ciebie, Boże Ojcze – link tutaj

4. Bóg jest zawsze między nami – link tutaj

5. Przyjdź Jezu, przyjdź. Czekamy dziś – link tutaj

Przyjdź Jezu, przyjdź, czekamy dziś E A
Do naszych serce, do naszych dni / x2 cis H

Niech spłynie Twoja łaska i niech wypełni mnie A cis A cis
Bo nadszedł dzień, by cały świat poznał Cię. A cis H

Tyś Królem jest / x2 wołamy przyjdź / x2 A cis A H

7. Oświeć drogę mą – link tutaj

Oświeć drogę mą choćby na jeden krok
i nie pozwól mi w miejscu stać.
Ciągle czekam na cud, abyś nowe pragnienie
w moje serce wlał.

8. Niech Ci błogosławi Pan – link tutaj

Niech ci błogosławi Pan

niechaj cię strzeże

niech rozjaśni oblicze swe nad tobą

i niech miłościw ci będzie

Niech ci błogosławi Pan

niechaj cię strzeże

niech obróci twarz swoją ku tobie

i niech da ci swój pokój
ref.

Niech ci błogosławi Pan

niech ci błogosławi Pan

niech ci błogosławi Pan

niech ci błogosławi Pan

9. Jeśli nie ja, jeśli nie Ty

Link do You tube jest tutaj:  https://www.youtube.com/watch?v=tfC1RuBBDz0

Nutki zamieszczone są tu: http://www.giszowiec.org/images/pdf/J/JesliNieJa.pdf

 

Otwórzcie bramy – link tutaj

1.Pańska jest ziemia, i co jest na ziemi,
Jej długi okrąg z mieszkańcami swymi;
On ją na morzach utrzymuje stale,
I miękkie wody chciał dać za grunt skale.

Ref.: Otwórzcie bramy, co nietknione stały
Bramy wieczyste! Bo idzie Król chwały.
Któż ten Król chwały? I Kto jest ten mężny?
Pan mocny w boju, i Bóg nasz potężny.

2. Któż na twą górę może wstąpić, Panie?
Albo na miejscu poświęconym stanie?
Ten, który krzywdą rąk swych nie oszpeci,
Ten, co ma serce czyste, Bożych dzieci.

Ref.: Otwórzcie bramy, co nietknione stały
Bramy wieczyste! Bo idzie Król chwały.
Któż ten Król chwały? I Kto jest ten mężny?
Pan mocny w boju, i Bóg nasz potężny.

3. Kto dba o duszę, nie przysiągł kłamliwie,
Z pańskiej litości pójdzie mu szczęśliwie.
Oto jest rodzaj i taka rachuba,
Tych, co chcą znaleźć twarz Boga Jakuba.

Ref.: Otwórzcie bramy, co nietknione stały
Bramy wieczyste! Bo idzie Król chwały.
Któż ten Król chwały? I Kto jest ten mężny?
Pan mocny w boju, i Bóg nasz potężny.

  1. Otwórzcie bramy, co nietknione stały.
    Bramy wieczyste, bo idzie Król chwały.

Któż ten Król chwały? Pan o cnoty dbały.
On w te drzwi wnidzie, on jest Królem chwały.

 

Ref.: Otwórzcie bramy, co nietknione stały
Bramy wieczyste! Bo idzie Król chwały.
Któż ten Król chwały? I Kto jest ten mężny?
Pan mocny w boju, i Bóg nasz potężny.

 

  1. Gdy schodzimy się niech Święty Duch w nas działa – link tutaj

2. Jest jedno Ciało – link tutaj

Jest jedno ciało, jest jeden Pan
Jednoczy nas w Duchu
Byśmy razem szli
Usta głoszą chwałę Mu
W ręku Słowa – Jego miecz
W moc odziani tak idziemy
Zdobywamy ziemie te

Ref: Jesteśmy ludem króla chwał
Jego świętym narodem
Wybranym pokoleniem
By objawiać Jego cześć
Jesteśmy ludem króla chwał

3. Jezus Chrystus moim Panem jest – link tutaj

Taniec z flagami – link tutaj

słowa:

Święty jest Pan /4

Złóżmy mu pokłon w pięknie świętości
Niech w naszej chwale objawi się
Ten który żyje na wieki wieków

Wierny Prawdziwy Miłości Pan

Coda: W niebie na wieki
Będę wielbić Cię

 

 

Jeśli nie ja, jeśli nie ty, D G A D
dziś nie będziemy Jezusa czcić h E A
Jeśli dziś nasz nie zabrzmi śpiew, D G Fis h
to kamienie wzniosą swój krzyk. G D h A D

Błogosławię Cię, Panie i Boże mój G A D G A D
Odbierz królewską cześć – G Fis h
Boś Ty godzien, by sławić Cię. G e A

Okazujesz swą moc, błogosławisz mój dzień
Przyjmij dziękczynną pieśń –
Boś Ty godzien, by sławić Cię.

Każdy spragniony i słaby dziślink tutaj

 

Ref. Duszo ma Pana chwal – link tutaj

Oddaj Bogu cześć

Świętemu śpiewaj pieśń

Z mocą wywyższaj Go

Duszo ma

Uwielbiam Boże Cię

 

https://www.youtube.com/watch?v=kseLtjWF3II

Gdy schodzimy się niech Święty Duch w nas działa

Gdy schodzimy się by wielbić imię Twe

Wiemy dobrze że gdy serca są otwarte

Błogosławisz boś obiecał to

Błogosławisz mocą swą.

 

Jest jedno ciało, jest jeden Pan   – link tutaj

jednoczy nas w Duchu, byśmy razem szli

usta głoszą chwałę Mu

w ręku Słowa Jego miecz

w moc odziani tak idziemy

zdobywamy ziemię tę

 

Jesteśmy ludem Króla chwał

jego świętym narodem

wybranym pokoleniem

by objawiać Jego cześć

jesteśmy ludem Króla chwał

Jego świętym narodem

wielbimy Jezusa

On jest Królem całej ziemi tej

 

 

 

Jezus Chrystus moim Panem jest.  – link tutaj

Alleluja /x2

On kocha mnie. Alleluja /x2

 

Paaan jest Pasteerzeem moim,  – link tutaj

niczego mi nie braknie,

na zielonych niwach pasie mnie.

Nad spokojne wody mnieee prowadzi

i duszę mą pokrzepia,

i wiedzie mnie ścieżkami

sprawiedliwości Swojej.

Choćbym nawet szeeeedł ciemną doliną,

zła się nie uleeęknę, boś Ty ze mną,

laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają.

 

 

Spocznij na nas Duchu Pana,  – link tutaj

Duchu mądrości i rozumu,

Duchu poznania i bojaźni Bożej,

Duchu miłości i mocy.

 

 

Zobaczcie jak wielką miłość – link tutaj

Ojciec ofiarował nam.   x2

Byśmy dziećmi Boga mogli być!  x2

 

 Z REPERTUARU “Małe TGD”:

Dziękuję  – link tutaj

Bóg jam jest   – link tutaj

Już nie sam  (należy szybko kliknąć na trójkącik/start)    – link tutaj

Idę sobie    – link tutaj

 

 

Kołysanka dla dzieciątka – link tutaj

wstęp: G D a D e D

W żłóbku będzie Ci najlepiej Mój synku kochany /e D a e
Otulimy Cie miłością, przykryjemy sianem /e D a e

Aniołkowie w stajeneczce uniosą ku gwiazdom /G D a G D
Byś do Ojca się przytulił i spokojnie zasnął /e D a e
Byś do Ojca się przytulił i spokojnie zasnął /e D a e

Przygrywka: G D a D e D

W niebie trony i salony Mój synku jedyny /e D a e
Tu na ziemi skromny żłóbek biednej dzieciny /e D a e

Aniołkowie w stajeneczce uniosą ku gwiazdom /G D a G D
Byś do Ojca się przytulił i spokojnie zasnął /e D a e
Byś do Ojca się przytulił i spokojnie zasnął /e D a e

Aniołkowie w stajeneczce uniosą ku gwiazdom /G D a G D
Byś do Ojca się przytulił i spokojnie zasnął /e D a e
Byś do Ojca się przytulił i spokojnie zasnął /e D a e

 

Przyjdź Jezu, przyjdź. Czekamy dziślink tutaj

Przyjdź Jezu, przyjdź, czekamy dziś E A
Do naszych serce, do naszych dni / x2 cis H

Niech spłynie Twoja łaska i niech wypełni mnie A cis A cis
Bo nadszedł dzień, by cały świat poznał Cię. A cis H

Tyś Królem jest / x2 wołamy przyjdź / x2 A cis A H

 

Blisko, blisko, blisko jesteś Panie mój – link tutaj

 

Blisko, blisko, blisko jesteś Panie mój
Blisko tak, że czuję tchnienie Twe
I przychodzisz do mnie już dotykasz mnie
Łaską przebaczenia karmisz moją duszę.

 

Jezus to Króllink tutaj

Jezus to Król, dziś Go wywyższamy        d g A d
Jezus to Król, uwielbiajmy Go                   d g A d

Nasze troski, nasze życie oddajemy Jezusowi           CF gA
Lalalajlaj…               dCgAd

 

Hosanna Hosanna Najwyższemu – link tutaj

Hosanna, Hosanna
Hosanna Najwyższemu x2
Wywyższamy imię Twe,
Z przepełnionych chwałą serc.
Uwielbiamy Cię Panie Nasz!
Hosanna Najwyższemu.

Jezus, Jezus,
Jezus Królem królów jest x2
Wywyższamy Imię Twe,
Z przepełnionych chwałą serc
Uwielbiamy Cię, Panie Nasz!
Jezus Królem królów jest.

 

Jest jedno Ciało – link tutaj

Jest jedno ciało, jest jeden Pan
Jednoczy nas w Duchu
Byśmy razem szli
Usta głoszą chwałę Mu
W ręku Słowa – Jego miecz
W moc odziani tak idziemy
Zdobywamy ziemie te

Ref: Jesteśmy ludem króla chwał
Jego świętym narodem
Wybranym pokoleniem
By objawiać Jego cześć
Jesteśmy ludem króla chwał

 

Jesteś Królem – link tutaj

Jesteś Królem, jesteś Królem
Jesteś Królem, jesteś Królem
Królem jest Bóg /2x
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
Stawajmy przed obliczem Pana,
wielbiąc Go /2x

 

Nasz Bój jest potężny – link tutaj

Nasz Bóg jest potężny w mocy swej, króluje nad nami dziś
Z nieba rządzi w mocy miłości, mądrości swej.

 

Oświeć drogę mą – link tutaj

Oświeć drogę mą choćby na jeden krok
i nie pozwól mi w miejscu stać.
Ciągle czekam na cud, abyś nowe pragnienie
w moje serce wlał.

 

Niech Ci błogosławi Pan – link tutaj

Niech ci błogosławi Pan

niechaj cię strzeże

niech rozjaśni oblicze swe nad tobą

i niech miłościw ci będzie

Niech ci błogosławi Pan

niechaj cię strzeże

niech obróci twarz swoją ku tobie

i niech da ci swój pokój
ref.

Niech ci błogosławi Pan

niech ci błogosławi Pan

niech ci błogosławi Pan

niech ci błogosławi Pan

 

Twe światło jest na drodze mej – link tutaj

Twe światło jest, na drodze mej
nic nie zgasi go.
Wiem nie zgubię się, bo we mnie światło jest.

Ref. Świecisz Ty w całej światłości
Blaskiem Swym ogarniasz mnie. x2

1. Przed obliczem pana uniżmy się duszki – link tutaj

1. Przed obliczem Pana uniżmy się. (2x)
Pan sam wywyższy nas.
/Jego jest ziemia i czas,
Pan sam wywyższy nas./2x

2. Wszystkie swoje troski oddajmy Mu. (2x)
Pan sam wywyższy nas…

3. Z pokorą stań przed Panem swym. (2x)
Pan sam wywyższy nas…

2. Święte imię Jezus – link tutaj

Święte Imię Jezus,/2x
jest na ustach mych i w sercu mym,
w mocy Ducha uwielbiam Cię. (2x)
/Nie ma w innym zbawienia,
gdyż nie dano nam ludziom
innego imienia,
w Nim zbawienie jest. /2x

 

  1. Będę śpiewał – link tutaj

Będę śpiewał (będę śpiewał) memu Bogu (…) D(…) A(…)
Gdyż jest godzien (…) wszelkiej chwaŁy. h(…) G
On mnie wyzwolił /2x od nieprzyjaciół. D A G A /x2 D

Słucha Izraelu

wersja główna:

https://www.youtube.com/watch?v=zeEjNDyJ7xY

A tutaj dla dzieci:   – link

Słuchaj Izraelu,
tylko Jahwe jest Bogiem twym.
Kochaj Pana Boga swego
całym swym sercem.
Kochaj Pana Boga swego całą swą duszą.
Kochaj Pana Boga swego całym umysłem.
Kochaj Pana Boga swego całym swym życiem.

 

 

LINK DO YOUTUBEhttps://www.youtube.com/watch?v=MMirdApmBJM

Jeden jest tylko Pan
Tutaj jest Jego dom
Klęknijcie wszyscy którzy tu wchodzicie
I razem chwalmy Go.

Miejsce to wybrał Pan,aby wysłuchać nas
Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu
Bogu oddajmy cześć
Miejsce to wybrał Pan,aby wysłuchać nas
Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu
Bogu oddajmy cześć.

On mieszka z nami tu
By przyjacielem być
Składamy dzięki za miłość i dary
Którymi łączy nas.

Miejsce to wybrał Pan,aby wysłuchać nas
Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu
Bogu oddajmy cześć
Miejsce to wybrał Pan,aby wysłuchać nas
Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu
Bogu oddajmy cześć.

Miejsce to wybrał Pan,aby wysłuchać nas
Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu
Bogu oddajmy cześć.

1. Jeśli nie ja, jeśli nie Ty

 Link do Youtube jest tutaj:  https://www.youtube.com/watch?v=tfC1RuBBDz0

Nutki zamieszczone są tu: http://www.giszowiec.org/images/pdf/J/JesliNieJa.pdf

 

Jeśli nie ja, jeśli nie ty, D G A D
dziś nie będziemy Jezusa czcić h E A
Jeśli dziś nasz nie zabrzmi śpiew, D G Fis h
to kamienie wzniosą swój krzyk. G D h A D

Błogosławię Cię, Panie i Boże mój G A D G A D
Odbierz królewską cześć – G Fis h
Boś Ty godzien, by sławić Cię. G e A

Okazujesz swą moc, błogosławisz mój dzień
Przyjmij dziękczynną pieśń –
Boś Ty godzien, by sławić Cię.

2. Jezus siłą mą

Link do Youtube jest tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=dpHdQz9NTs4

1. Jezus daje nam zbawienie d C a d
Jezus daje pokój nam d C a d
Jemu składam dziękczynienie d C a d
chwałę z serca mego dam d C a d

ref: Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia F C a d
Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej F C a d
w Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj F C a d
sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień F C a d

2. W Jego ranach uzdrowienie d C a d
W Jego śmierci życia dar d C a d
Jego krew to oczyszczenie d C a d
Jego życie chwałą nam d C a d

3. Pan kiedyś stanął nad brzegiem – Barka – na dzień papieski

4 . Jesteśmy ludem Króla Chwał – uczymy się od 16 września 2017

 

Link do Youtube jest tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=sHbZ0BDGn2g

Jest jedno Ciało, jest jeden Pan, D G D
jednoczy nas w Duchu, byśmy razem szli. G D
Usta głoszą chwałę Mu, w ręku słowa Jego miecz. h fis A D
W moc odziani tak idziemy, zdobywając ziemię tę. G A G A

Jesteśmy ludem Króla chwał, D
Jego świętym narodem, A
Wybranym pokoleniem, by objawiać Jego cześć. G D A
Jesteśmy ludem Króla chwał, D
Jego świętym narodem, A
wielbijmy Jezusa, On jest Królem całej ziemi tej. G D A D

5. Teraz tak mówi Panuczymy się od 16 września 2017

Link do Youtube jest tutaj:  https://www.youtube.com/watch?v=fGCrlnq0JdU

Teraz tak mówi Pan,który cię stworzył Jakubie
Który cię ukształtował, Izraelu
Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię swoim imieniem
Moim jesteś, moim zostaniesz
Gdy pójdziesz przez wody będę z tobą
A kiedy przez rzeki, nie zaleją cię
Gdy pójdziesz przez ogień to nie spłoniesz
A płomień nie spali cię
/Bo ja Pan jestem twoim Bogiem, ja święty izraelskim jestem twym odkupicielem/ x4
Sypią się, sypią się, bramy piekielne sypią się,

kiedy dzieci posłuszne Bogu razem modlą się

6. Bóg jest tu, Bóg jest tam – link tutaj

 

Ty, co nie zwątpiłaś nigdy – link tutaj

 

Pieśni fatimskie:

Różańcowa Pani

Niech miłość Twoja Panie strzeże mnie

Alleuja / Chrystus zmartwychwstan jest

Niech mnie unosi

Będę tańczył przed Twoim tronem

Alleuja / Chrystus zmartwychwstan jest

Fatimskie znaki: Łucja, Franek i Hiacynta


Z dalekiej Fatimy

Błogosław duszo moja Pana