Modlitewny Wieczór Młodych – Obrigado Lisboa

W sobotę, 25 listopada 2023r., w Grodowcu i Rokitnie odbędą się Modlitewne Wieczory Młodych w ramach Światowych Dni Młodzieży, przeżywanych na poziomie diecezjalnym. Hasło tego spotkania brzmi: „Radując się w nadziei – Obrigado Lisboa!”. Będzie to czas dziękczynienia za ŚDM w Lizbonie, dzielenia się świadectwem uczestników tamtych wydarzeń oraz okazja do wspólnej modlitwy młodych ludzi z całej diecezji. Rozpoczęcie o godz. 17.00. Zakończenie czuwania o 21.15.

Plan spotkania:
16.00 Recepcja – wydawanie przygotowanych materiałów
17.00 Rise Up! (zawiązanie wspólnoty, świadectwa z ŚDM, uwielbienie)
18.00 Eucharystia
19.00 Agapa (poczęstunek dla uczestników)
19.45 Katecheza
20.15 Adoracja
21.00 Apel Jasnogórski

Ze względów organizacyjnych proszę o zgłoszenie grupy do dnia 20 listopada, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj: Zgłoszenie – Obrigado Lisboa!