INFORMACJE TYGODNIOWE – 02 stycznia

1. W czwartek, 6 stycznia – święto Objawienia Pańskiego, Trzech Króli – MSZE ŚWIĘTE WEDŁUG PORZĄDKU NIEDZIELNEGO – w tym dniu po każdej Mszy świętej we wszystkich kościołach naszej parafii Kolędnicy Misyjni będą zbierać datki na wsparcie turnusu rehabilitacyjnego dla starszych. 

2. Zapraszam dzieci wraz z opiekunami do malowania scen bożonarodzeniowych w Jaczowie i w Jerzmanowej.