DOMINIKANIE NA WAKACJE

Ojcowie dominikanie z Ustronia zapraszają do skorzystania z oferty duszpasterskiej DOMINIKANIE NA WAKACJE.

W proponowanych przez nas zajęciach można wziąć udział drogą internetową.

1. Letnia Szkoła Biblijna.

Termin: 26-30 lipca

Temat: Życie i listy Apostoła Pawła. Część 1

Tegoroczną edycję Letniej Szkoły Biblijnej poprowadzi Ks. dr hab. Marcin Kowalski.

Ks. Marcin Kowalski jest członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej. W skład Komisji wchodzi 20 biblistów z całego świata powoływanych do Komisji przez papieża na okres 5 lat. Papieska Komisja Biblijna decyduje o stanowisku Kościoła wobec Biblii i nauk biblijnych.

Szczegółowe informacje: https://hermanice.dominikanie.pl/instytucje/v-edycja-letniej-szkoly-biblijnej/

2. Letnia Szkoła Duchowości Chrześcijańskiej

Temat: Jak modlić się na Mszy Św.?

Termin: 29-31 sierpnia

Prowadzący: o. Dominik Jurczak OP

O. Dominik Jurczak w 2011 r. uzyskał licencjat kościelny z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a w 2017 r. obronił doktorat z nauk liturgicznych w Papieskim Instytucie Liturgicznym w Rzymie. Jest wicedyrektorem czasopisma naukowego Ecclesia Orans, wykładowcą w Papieskim Instytucie Liturgicznym „Anselmianum” i na Papieskim Uniwersytecie „Angelicum” w Rzymie, oraz promotorem liturgii Polskiej Prowincji Dominikanów.

Szczegółowe informacje: https://hermanice.dominikanie.pl/2021/06/10/letnia-szkola-duchowosci-chrzescijanskiej-ii/3. Lekcje angielskiego dla duchownych.

W czasie epidemii COVID-19 zaproponowaliśmy naukę online języka angielskiego dla duchownych. Nasza propozycja została bardzo dobrze przyjęta przez księży, siostry zakonne oraz osoby świeckie związane z Kościołem. Bardzo dziękujemy za docenienie naszych starań. Jednocześnie widząc dużą potrzebę takiej działalności, proponujemy dalszą naukę języka angielskiego online.

Szczegółowe informacje i zapisy: https://dommariam.com/kursy-online-dla-ksiezy-i-siostr-zakonnych/

Cezary Jenta OP

Przełożony Domu Zakonnego

ul Dominikańska 14

43-450 Ustroń

www.hermanice.dominikanie.pl

www.facebook.com/dominikanie.hermanice/