Montaż słowno-muzyczny – “Droga krzyżowa żołnierza wyklętego”

 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

PRZEDSTAWIENIE W KOŚCIELE –> LINK DO FILMU

1 marca ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny

Serdecznie zapraszamy na montaż słowno-muzyczny na podstawie książki ppłk. Leszka Andrzeja Mroczkowskiego: „Ostatni list do matki”

z udziałem

uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie, uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej

oraz

harcerzy pod komendą Mikołaja Sokalskiego działających przy parafii Szymona i Judy Tadeusza

w Jaczowie

 
DATA –> 05 marca             
 
GODZINA –> 19:00
 
MIEJSCE: kościół parafialny w Jaczowie

Przygotowali:

Mikołaj Sokalski

Robert Wrzesiński

Grażyna Wyrwas

Katarzyna Mońka