Kolędnicy Misyjni – 20 grudnia, niedziela

W tym roku Kolędnicy Misyjni nie mogą chodzić do domów parafian w drugi dzień świąt, ale tradycję Kolędników Misyjnych podtrzymujemy.  Dzieci z Koła Misyjnego, koła Caritas oraz dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii świętej przygotowały ozdoby z dużych szyszek.

Dochód z tego dzieła będzie w całości przeznaczony na potrzeby sióstr w Senegalu.

20 grudnia, w niedzielę, będziemy przez cały dzień rozprowadzać szyszki w Jaczowie przed salą św. Floriana oraz w Jerzmanowej przed kościołem.