INFORMACJE TYGODNIOWE – Narodzenie Pańskie 25.12.2018

Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli za przygotowanie czasu świąt Narodzenia Pańskiego.

Dzisiaj Święto Szczepana, drugi dzień w w oktawie Narodzenia Pańskiego. Nasi kolędnicy misyjni odwiedzą rodziny w naszej parafii.

W piątek Świętych Młodzianków, zapraszam na błogosławieństwo dzieci.

Z błogosławieństwem kolędowym odwiedzę mieszkańców Smardzowa – Piątek (28.12.2018) w godz. 11.00 – 16.00. Rozpoczęcie kolędy od Państwa Kuczyńskich w stronę starej części Smardzowa.Sobota (29.12.2018) w godz.11.00 – 16.00. Rozpoczęcie kolędy od Państwa Mikuś w stronę starej części miejscowości. Niedziela (30.12.2018) w godz.15.00 – 21.00. Rozpoczęcie kolędy od Państwa Woźniak i zakończenie u Państwa Buczyńskich.

Zapraszam na kolędowy koncert Jerzego Filara w sobotę 29 grudnia o godz. 19.00 w sali św. Floriana w Jaczowie.