Oazy Wakacyjne

 

Terminy i miejsce rekolekcji letnich:

Turnus I

Oazy dla dzieci

ODB I – Rokitno; 24 VI – 8 VII

Oazy dla służby liturgicznej

Oaza ministrancka – Paradyż; 27 VI – 8 VII

Oazy dla gimnazjum

OND II – Łagów; 27 VI – 13 VII

Oazy dla młodzieży

ONŻ I – Złoty Stok; 27 VI – 13 VII

ONŻ I – Lubieszewo k. Drawska Pomorskiego; 27 VI – 13 VII 22

ONŻ II – Tylmanowa; 27 VI – 13 VII

ONŻ III – Tylmanowa; 27 VI – 13 VII

Turnus II

Oazy dla dzieci

ODB III – Grodowiec; 15 VII – 29 VII

Oazy dla służby liturgicznej

Oaza lektorska – 0 st. ONŻ – Paradyż; 10 VII – 21 VII

Oazy dla gimnazjum

OND I – Łagów; 15 VII – 31 VII

Oazy dla młodzieży

ONŻ I  – Szczawa; 15 VII – 31 VII

ONŻ II  – Tylmanowa; 15 VII – 31 VII

ONŻ III  – Tylmanowa; 15 VII – 31 VII

Turnus III

Oazy dla dzieci

ODB III – Jaworki; 7 VIII – 20 VIII

ODB II – Łagów; 4 VIII – 19 VIII

Oazy dla gimnazjum

OND III – Lubieszewo k. Drawska Pomorskiego; 4 VIII – 19 VIII

Oazy dla młodzieży

ONŻ I – Szczawa; 4 VIII – 20 VIII

ONŻ II – Tylmanowa; 4 VIII – 20 VIII

ONŻ III – Tylmanowa; 4 VIII – 20 VIII

Turnus dodatkowy

KODA – Rokitno; 23 VIII – 31 VIII

Przyjazd i wyjazd

W podanych terminach oaz pierwsza data oznacza dzień przyjazdu (do godz. 16.00), a druga – dzień wyjazdu (przed południem). Jeżeli jest inaczej, jest to wyraźnie zaznaczone.

Nie przyjmuje się do oazy nikogo, kto ma zamiar przyjechać później lub wyjechać wcześniej. Pierwszy i ostatni dzień posiadają bowiem szczególne znaczenie dla przeżycia oazy rekolekcyjnej. Organizatorzy nie zapewniają dowozu uczestników na rekolekcje.

Sprawy organizacyjne

Uczestnikiem rekolekcji jest tylko ten, kto przyjeżdża z ważną, właściwie wypełnioną kartą uczestnictwa i jest wpisany na listę uczestników turnusu. W razie stwierdzenia braków formalnych w karcie uczestnictwa moderator oazy ma prawo nie przyjąć uczestnika na rekolekcje. Uczestnicy przywożą ze sobą Pismo św., śpiewnik „Matce Słuchającej”, różaniec, notatnik, legitymację szkolną, grający zabierają instrumenty, lektorzy – alby, ministranci –komże. W Tylmanowej, Paradyżu, Rokitnie, Złotym Stoku niezbędny jest śpiwór albo koc z powleczeniem, prześcieradło i poduszka, wygodne buty, okrycie przeciwdeszczowe i ciepły sweter (zwłaszcza w górach). Należy mieć ze sobą strój odpowiedni na Mszę św.

Nie należy wysyłać na oazy (szczególnie w góry!) osób chorych, z chronicznymi dolegliwościami, np. padaczka, częste omdlenia, choroby serca. W przypadkach wyjątkowych, za zgodą moderatora, można wysłać osobę z dolegliwościami, które jednak nie będą uciążliwe dla całej wspólnoty. Należy wówczas dołączyć kartę zdrowia, wskazania lekarza i leki, jakie przyjmuje uczestnik. Osoby stale przyjmujące leki przywożą je ze sobą. Jeżeli ktoś ma skłonności do przeziębienia czy grypy, powinien zabrać własne leki osłonowe (witaminy, tabletki na gardło) bądź przeciwgrypowe. Obecnie leki są bardzo drogie i należy liczyć się z zakupem ich na własny koszt. Bardzo prosimy moderatorów i animatorów, aby szczególnie zwrócili uwagę na swoich uczestników, w przypadku których wiedzą, że cierpią na różne choroby i dolegliwości. Miejsce opinii lekarza musi być obowiązkowo wypełnione, a dodatkowo można prosić rodziców o przygotowanie opinii o stanie zdrowia dziecka, gdzie będzie więcej informacji dla diakonii wychowawczej.

Uczestnicy oaz, zwłaszcza III stopnia ONŻ, muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami pielgrzymek i wycieczek w czasie rekolekcji. Ze względu na specyfikę programu rekolekcyjnego, na oazie nie przewiduje się odwiedzin, chyba że wcześniej zostanie to uzgodnione z księdzem moderatorem prowadzącym oazę. Dotyczy to zarówno rodziców, jak i znajomych czy przyjaciół.

Zapisy

Zgłoszenia na oazy odbywają się przez Internet za pomocą specjalnego formularza elektronicznego dostępnego przez stronę www.adonai.oaza.pl w zakładce Oazy wakacyjne. Tam też znajduje się instrukcja obsługi formularza. Dokonanie zgłoszenia jest bardzo proste i intuicyjne. Bardzo prosimy o korzystanie z tej możliwości. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest również osobiste, telefoniczne i e-mailowe zgłaszanie uczestników w biurze Centrum Światło-Życie przy ul. Obywatelskiej 1 w Zielonej Górze lub w Wydziale Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży u ks. Łukasza Malca, diecezjalnego duszpasterza młodzieży, we wtorki i w środy w godz. 10.00-14.00.

Uprawnieni do zgłaszania uczestników są tylko księża i animatorzy Ruchu Światło-Życie z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Chętni do wyjazdu na oazę powinni więc zgłosić się do kogoś z nich, u nich też później będą mogli odebrać kartę uczestnictwa. Jeśli zgłoszenia będzie usiłowała dokonać osoba do tego nieuprawniona, zgłoszenie nie zostanie przyjęte.

Zapisy na oazę trwają od 10 kwietnia do 12 czerwca.