Pierwszy dzień rekolekcji szkolnych: ARMIA DZIECI

Zazwyczaj rozpala serca śpiewem, wznoszeniem głosu i tańcem. Tym razem, w pierwszym dniu rekolekcji,  Armia Dzieci rozpaliła nas historią o żywym ogniu …

… z pieca, rozpalonym na rozkaz rozsierdzonego króla. Król kazał wrzucić do pieca trzech braci, którzy nie pokłonili się Jego Wysokości oraz jego bożkom, bo uznawali tylko Boga Stworzyciela nieba i ziemi. Za taką wierną postawę uratował ich sam anioł z nieba i ogień nie mógł zrobić im żadnej krzywdy.

Każdy tatuś broni swoich dzieci. Ojciec w niebie chce pomagać nam, ratować nas i będzie działał, gdy tylko zaprosimy Go do naszego życia.

Drugi dzień Rekolekcji szkolnych: Procesja z Arką Przymierza

W drugim dniu rekolekcji przypomnieliśmy Arkę Przymierza, w której przechowywano kamienne tablice z przykazaniami od Boga.

Mieszkańcy Jaczowa mogli usłyszeć na ulicy, jak ogłaszamy w tym dniu Prawo Boże, które było ważne dla naszych pradziadków, dla wielu pokoleń w historii świata i nadal jest obecne w życiu naszego pokolenia. W języku Biblii słowo „przepowiadać” oznacza ogłaszać Słowo otrzymane od Boga. Przepowiadaliśmy zatem to, co Pan Bóg uczy w Biblii i dziękowaliśmy za naszych dziadków oraz za dziadków ich dziadków – za to, że zachowali dla nas Słowa samego Boga jak skarb. Nosiliśmy ze sobą Arkę Przymierza tak, jak dawniej robił to naród wybrany, nosząc w niej kamienne tablice z dziesięcioma przykazaniami od Boga.

Oddaliśmy nasze wotum wdzięczności, nasze prośby i słowa uwielbienia Panu Bogu, dla którego każdy z nas jest bardzo ważny.

Trzeci dzień Rekolekcji szkolnych: PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM ŚW. JACKA W LEGNICY

W trzecim dniu rekolekcji dzieci wyruszyły na pielgrzymkę. Pięć autokarów przywiozło 220 pielgrzymów z Jerzmanowej i z Jaczowa do miejsca cudu eucharystycznego w Legnicy.

Okazało się, że jest to wyprawa do samego serca Pana Jezusa, gdyż szczegółowe badania przekonują o obecności tkanki mięśnia sercowego w hostii.

Chrześcijanin wie, że nie trzeba pielgrzymować do żadnych odległych miejsc, żeby uczestniczyć w cudzie eucharystycznym. Taki cud dzieje się na każdej Mszy świętej. Jednak my, małe i duże dzieci Boże na ziemi, potrzebujemy przypominania i przekonania o tym, że ostatecznie liczy się tylko miłość.